به گزارش افکارنیوز، متن حکم صادره از سوی اسحاق جهانگیری بدین شرح است:

«جناب آقای محسن حاجی میرزایی

نظر به تعهد، شایستگی و تجربیات ارزنده و سوابق مفید، به موجب این حکم به استناد ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی هیات دولت مصوب ۱۳۶۸.۹. ۸ جنابعالی را به سمت «دبیر هیات دولت» منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال و با بهرهگیری از تواناییهای همکاران و کارشناسان محترم داخل و خارج دولت، با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به افزایش کارایی و اثربخشی دفتر هیات دولت، خدمات غنیتر و موثرتری را با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و همسو با برنامهها و سیاستهای ریاست محترم جمهوری در اختیار هیات محترم دولت قرار دهید.