به گزارش افکارنیوز، صالح اسکندری عضو شواری مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به قطعی شدن عدم معرفی توفیقی به مجلس برای تصدی وزارت علوم، گفت: احتمالا گزینه های دیگری نظیر علی عباسپور تهرانی فرد به مجلس معرفی شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به سوابق و صلاحیت های علمی و تجربی عباسپور گفت: وی در زمان نمایندگی، ریاست کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس و معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در دوره دکتر جاسبی را بر عهده داشت.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در ادامه با اشاره به دلایل آشکار و پنهان اصلاح طلبان برای اصرار در تصدی وزارت علوم تاکید کرد: واگذاری این وزارت خانه حساس به جریاناتی که در فتنه ۸۸ کارنامه روشنی ندارند بزرگترین خطر برای دولت آقای روحانی است.

اسکندری افزود: اصلاح طلبان وزارت علوم را به چشم یک کلوپ سیاسی و پایگاهی برای کادرسازی علمی و تاثیر بر فضاهای دانشجویی می بینند و علت اصرار آنها برای حضور در این وزارت خانه مدیریت تحولات سیاسی از کانون دانشگاه است.

وی با اشاره به اظهارات برخی اصلاح طلبان که دولت روحانی را دولت گذار خوانده بودند و عنوان کردند که در چهار سال آینده دولت اصلاح طلب واقعی سر کار می آید، گفت: تدبیر دکتر روحانی و دلسوزان دولت اعتدال اقتضا می کند که این گلوگاه را به اصلاح طلبان نسپرند و خود با دست خود تیشه به ریشه درخت اعتدال نزنند.