به گزارشافکارنیوز،احمد وشاق از اعضای تیم‌های ترور سازمان منافقین در ابتدای دهه ۶۰ بود که حداقل ۳ ترور موفق در خیابانهای تهران داشته است. او در ابتدای دهه هفتاد در عملیات مروارید در کردستان عراق هم نقش مهمی داشته است.

شاهدان عینی می‌گویند وشاق که مسئول آتشبار بوده در یک ایست بازرسی تمام اعضای غیرنظامی یک مینی‌بوس که شامل زن و کودک بودند را با آتش کاتیوشا کشته است!

هادی شعبانی از اعضای سازمان در «کتاب عمر» درباره نقش احمد وشاق در عملیات مروارید می‌نویسد: بچه‌هایی که در سلیمان بک بودند تعریف می‌کردند که یکی مینی بوس از کردها را که قصد داشتند به سمت بغداد بروند، در سه راهی سلیمان بک متوقف می‌کنند و مانع حرکت آنها می‌شوند و چون قصد داشتند به راه خود ادامه بدهند با ام‌تی ۲۳(پدافند ۲۳ میلی‌متری را روی ام‌تی ال بی گذاشته بودند) به رگبار می‌بندند و همه آنها را قتل عام می‌کنند.

بعدها این واقعه از افتخاراتشان بود و میگفتند که به این ترتیب جلوی پیشروی کردها را گرفتیم و صاحبخانه [صدام] را نجات دادیم. تعداد تلفات منافقین در حمله روز شنبه به پادگان این گروهک ۷۰ نفر گزارش شده است.