به گزارش خبرآنلاین بخشی از برنامه صرفا جهت اطلاع به انتقاد از انتشار اخبار محرمانه اختصاص یافت.

دلاوری مجری «برنامه صرفا جهت اطلاع» مربوط به بخش خبری «بیست و سی» با بیان اینکه «امشب به دلایلی دست و بال من بسته است» از انتشار اخبار محرمانه انتقاد کرد.

وی ادامه داد: انگار ما در کشور جلسات محرمانه نداریم. زیرا اخبار محرمانه کشور مانند گوشت قربانی در اینترنت پخش می شود. هر کسی که در این جلسات محرمانه حضور پیدا می کند محرمی دارد که خبر جلسه را به وی می دهد و آن محرم نیز یه نفر دیگر را به عنوان محرم دارد و این گونه می شود که تمام اینترنت از جزییات این جلسات باخبر می شوند.

این مجری بخش اخبار صدا و سیما با طعنه گفت: به نظر می رسد منافع ملی و امنیت ملی را بیخیال شده اید!