به گزارشافکارنیوز،محمدجواد ظریف در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال مهر در خصوص تصویب پیش نویس طرح حمله به سوریه در کمیته روابط خارجی سنای امریکا گفت: این تصمیمی نیست که تنها توسط امریکا گرفته شود.

وی در رابطه با سفر رئیس جمهور به نیویورک نیز اظهار کرد:سفر به نیویورک قطعی شده است.