به گزارشافکارنیوز،پیش از اینکه این مجموعه به‌عنوان زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت شناخته شود، در زمان ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، یکی از ادارات تابعه ریاست‌ جمهوری بوده است و پس از آن هم که آیت‌الله ‌هاشمی ریاست مجمع تشخیص را بر عهده گرفت، روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع شد که این ریاست تا دیروز ادامه داشت.

حسن روحانی دومین رئیس این مرکز بود و پیش از او موسوی‌خوئینی‌ها ریاست آن‌ را بر عهده داشت و حالا همه منتظر هستند تا سومین رئیس معرفی شود.

درمورد جانشین حسن روحانی در جایگاه ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص گمانه‌زنی‌های زیادی شده و اسامی متفاوتی برای جلوس بر این کرسی مطرح است. پیش از این برخی رسانه‌ها از علی یونسی، مجید انصاری و حتی سیدمحمد خاتمی به عنوان گزینه‌های احتمالی آیت‌الله هاشمی نام برده بودند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تا کنون با محمدرضا عارف و آیت‌الله ناطق نوری برای جایگاه ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مذاکره داشته اما آنان مخالفت کرده‌اند.

در آخرین رایزنی‌ها، آیت‌الله هاشمی با آیت‌الله امینی امام جمعه قم دیدار و مذاکره داشته و موافقت ایشان را جلب کرده است.

گفته می‌شود این انتخاب به خاطر گرایش فعلی هاشمی رفسنجانی در اولویت‌های مطالعاتی مرکز تحقیقات استراتژیک است. او در نظر دارد تمرکز بیشتر این نهاد را روی مباحثو مطالعات اسلامی بگذارد و بحث‌های سیاسی و اقتصادی را به حاشیه براند.

به نظر میرسد این اقدام در راستای یکی از اهداف قدیمی هاشمی برای شورایی کردن فقاهت شیعی و بهرهمندی از ظرفیتهای این مرکز مطالعاتی و شخصیت بزرگانی همچون آیتالله امینی برای نیل به این مقصود باشد.