باشگاه خبرنگاران جوان ، خبر زیر را منتشر کرد:

میرحسین موسوی اخیرا با دعوت از تعدادی از خبرنگاران روزنامه های کثیرالانتشار کشور به محل اقامت خود با عنوان اعلام خبر و انجام مصاحبه ای قصد ماجراجویی جدید و سوء استفاده از خبرنگاران این رسانه ها را در برنامه خود داشت که با هوشیاری تعدادی از خبرنگاران و مسوولین ذیربط این فریبکاری در لحظات آخر خنثی و زمینه سوء استفاده از خبرنگاران در این بازی فتنه گران از بین رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان به نام این روزنامه های کثیرالانتشار اشاره ای نکرده است.