به گزارشافکارنیوز،روز یکشنبه ۱۰ شهریورماه امسال تعداد زیادی از منافقین در پادگان اشرف به هلاکت رسیدند.