به گزارش افکارنیوز، «اسماعیل سماوی» با حکم محمدنهاوندیان رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، بعنوان سرپرست گروه مشاوران جوان نهاد ریاست جمهوری شد.

امروز نیز در حکم جداگانه ایی محمد نهاوندیان، اسماعیل سماوی را به عنوان مشاور رییس دفتر رییسجمهور و رییس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری منصوب کرده بود.