حمید میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ترکیب هیئت امنای دانشگاه آزاد در حال حاضر تکمیل شده است. وقتی جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد تشکیل شد درباره رئیس این دانشگاه هم تصمیم می گیرد. هیئت امنای دانشگاه آزاد هر تصمیمی بگیرد بالاخره گزینه اش برای ریاست دانشگاه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می کند.

میرزاده در پاسخ به اینکه آیا آمادگی پذیرش ریاست دانشگاه آزاد را دارد گفت: درباره این موضوع در شرایطی که هنوز هیئت امنای دانشگاه با ترکیب جدید تشکیل نشده است نمی توانم صحبت کنم.