به گزارش افکار به نقل از مشرق، جستجوی واژه روز قدس به زبان انگلیسی در موتورهای جستجو اینترنتی، به ندرت سایت یا مطلبی را در ارتباط با روز قدس نشان می دهد.
برای مثال در موتورجستجوی یاهو در بخش خبر آن جستجوی این واژه تنها ۴ سایت را نشان می دهد که بسیار تامل برانگیز است و این مساله برای موتورهای جستجوی دیگر هم صادق است.
مساله به موتورهای جستجو ختم نمی شود بلکه جستجوی کلمه «روز قدس» در روزنامه ها و مجله های آمریکایی و انگلیسی و اندیشکده های دنیا طی دوسال گذشته به جز مساله حضور حامیان جریان فتنه در راهپیمایی سال گشته روز قدس در تهران به مطلب دیگری را نشان نمی دهد.
این درحالی است که روز قدس به یکی از بزرگترین تجمع های مردمی در حمایت از مردم فلسطین در سراسر جهان تبدیل شده است. به نظر می رسد رسانه های غربی سعی می کنند با تحریم و سانسور واژه روز قدس اهمیت این روز بزرگ و تاثیر فراگیر آن در سراسر دنیا را کم اهمیت جلوه دهند. موتورها جستجوگر آمریکایی اینترنتی پیش از این نیز اقدام به سانسور برخی عبارات، مطالب و عکسها کرده بودند که این مساله برای کاربران آنها قابل تامل بوده است.