به گزارش افکار کیهان نوشت،يك مواجب بگير علني سازمان جاسوسي آمريكا، از كروبي به خاطر تغيير در مواضع و بازگشت از خط امام، و جمع آوري شماري از مشاوران مسئله دار به گرد خود در سال هاي گذشته تعريف و تمجيد كرد. مجيد محمدي همكار راديو فردا پيش از اين، جاسوسي و جمع آوري اطلاعات براي سرويس هاي جاسوسي غرب را شغلي شرافتمندانه! خوانده و از گروه هاي اپوزيسيون به صورت علني خواسته بود رودربايستي را در همكاري با رژيم هاي غربي كنار بگذارند و در دريافت پول از اين دولت ها شرمندگي به خرج ندهند.

وی اکنون ضمن مقاله ای افتضاحی و تحمیق آمیز در گویانیوز ادعا می کند: کروبی چهره شاخص دهه گذشته بود. او در منش و باورها به سوی دیگرخواهی و حریت تغییر موضع داد. کروبی دو دهه بعد در برابر نظریه ولایت فقیه خمینی ایستاده و بیشترین آمادگی را برای پذیرش حکومت سکولار داراست. او در کنار موسوی به ولایت مطلقه فقیه ضربه زدند[!؟] و علاقه آنان به خمینی، ایدئولوژیک نیست.

وی همچنین علت دیگر ستایش خود از کروبی را ادعای - دروغ - وی مبنی بر تجاوز به بازداشت شدگان در زندان عنوان کرد و از این که کروبی با آبروی نظام بازی کرد ابراز رضایت کرد. این مواجب بگیر سرویس جاسوسی سیا همچنین جمع آوری مشاوران مسئله دار از نگاه حکومت نظیر مجتبی واحدی، عباس عبدی، عماد باقی، احمد زیدآبادی، تقی رحمانی و کرباسچی را از دیگر دلایل علاقه خود به کروبی عنوان کرده و می نویسد: مرحوم منتظری هم کم و بیش دارای همین مشخصه ها در دهه ۶۰ بود و از حقوق بهائیان دفاع می کرد.

خاطرنشان مي شود در اوج تحركات فتنه گران در سال ۸۸، مجيد محمدي ضمن مقالاتي كه از سوي راديو فردا منتشر شده تصريح كرده بزرگ مانع جنبش سبز نه رئيس جمهور و رهبري و نه حتي قانون اساسي بلكه اسلامگرايي مردم ايران است. وي همچنين تصريح كرده بود سبزها دنبال آنند كه بتوانند راحت عرق خوري كنند و با ميني ژوپ و شلوارك و بدون حجاب به خيابان بيايند! البته اين عضو متواري حلقه كيان به لحاظ حيثيت و آبرو، چنين كشف حجاب شخصيتي را در برابر سازمان سيا انجام داد و پس از آن در صدد برآمد براي خود هم قطار پيدا كند.