به گزارشافکارنیوز،غلامحسین الهام سخنگوی در خصوص اینکه پیش‌بینی شما از آینده دولت تدبیر و امید و اعتدال چیست؟ گفت: اساسا من قیاس دولت قبلی با دولت فعلی را به لحاظ روانشناسی کار درستی نمی‌دانم.

وی افزود: دولت منتخب مردم نماینده جمهوری اسلامی ایران و تک تک آحاد جامعه است و امیدوار هستیم که در برنا‌مه‌های خود موفق باشند.

الهام در پاسخ به این سوال که تحلیل شما از ابطال برخی مصوبات دولت دهم از سوی معاون اول رئیس‌جمهور چیست، گفت: نظری ندارم؛ اما خوشحال هستم که دولت جدید متوجه اشتباه خود در ملغی اعلام کردن برخی مصوبات دولت شد و راه درست قبلی را در پیش گرفت.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور یک ماه پس از انتشار بخشنامهای مبنی بر لغو ۱۰ مصوبه دولت دهم، مجدداً با صدور بخشنامهای اجرای برخی از مصوبات دولت قبلی را بدون مانع اعلام کرد.