به گزارشافکارنیوز،صباح زنگنه استاد دانشگاه ادامه داد: این نوع مکاتبات همواره وجود داشته و نامه اخیر نیز یکی از مکاتبات جدی از سوی آمریکا به ایران بوده است.

وی ادامه داد: اگر آمریکایی‌ها به تهدید خود مبنی بر حمله نظامی علیه سوریه جامه عمل می‌پوشاندند در این صورت کل منطقه آشفته می‌شد و کشتار وسیعی در ابعاد مختلف به وقوع می‌پیوست. در همین راستا ایران تذکرات و هشدارهای لازم را به آمریکا داد مبنی بر اینکه شک و شبهه‌هایی در مورد اینکه چه کسانی از سلاح شیمیایی در سوریه استفاده کرده‌اند، وجود دارد.

این استاد دانشگاه در ادامه اظهاراتش افزود: بر اساس تذکرات و هشدارهای ایران تصمیم آمریکا تغییر کرد و به طرح روسیه پاسخ مثبت داد و از دست زدن به اقدام نظامی علیه سوریه پرهیز کرد اما طبیعت کشورهای سلطه‌گر این است که خود را از تک و تاپ نیندازند و قدرت خود را به رخ کشورهای دیگر بکشانند.

زنگنه اضافه کرد: این نشان دادن قدرت به دیگران آنها را قانع می‌کند که به دنبال حفظ هژمونی خود از لحاظ روانی باشند و در داخل نیز بهانه‌ای به تندروهای خود ندهند و استفاده از ادبیات ملایم را روش متمدنانه نمی‌دانند.

وی خاطرنشان کرد: هر کشوری استقلال داشته و حق حاکمیت دارد و ممکن است در برابر مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی سخنی برای گفتن داشته باشد. ایران همواره برای حل مسائل از طریق راه‌های صلح‌آمیز و دیپلماتیک کشورها را دعوت کرده و می‌بایست با ایران با زبان احترام سخن گفته شود نه با زبان تهدید.

این استاد دانشگاه ادامه داد: کشورهایی که از زبان تهدید استفاده میکنند در نهایت با استفاده از چنین لحنی تنها به خود ضربه میزنند در واقع این ادبیات مصرف داخلی داشته و برای ساکت کردن جناح تندروی طرف مقابل است که آنها طرفدار اقدامات جنگطلبانه و نظامی علیه کشورهای دیگر بخصوص سوریه هستند.