به گزارشافکارنیوز،" دخیل عباس زارع‌زاده‌مهریزی " با اشاره به تصویب کلیات طرح انتقال پایتخت در کمیسیون شوراها وامور داخلی کشور در مجلس اظهار داشت: در تصویب کلیات طرح مذکور، تشکیل شورایی جامع به نام شورای انتقال پایتخت مورد تایید قرا گرفت که در حال‌حاضر مقدمات تشکیل این شورا را سپری می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: این شورا متشکل از نمایندگان نهادهای زیربط مانند وزات راه و مسکن، وزارت نیرو، وزارت کشور، نیروی انتظامی، نماینده نهاد ریاست جمهوری، دو تن از نمایندگان مجلس و یک نماینده از قوه قضائیه خواهد بود.

سخنگوي کميسيون شوراها، تصریح کرد: هر یک از سازمانهای مذکور باید در شورای انتقال پایتخت حضور داشته باشند و طرحهای خود را در خصوص راهکارهاي اجرايي انتقال پايتخت به کمیسیون شوراها بیاورند تا در صورت تصویب، در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.