به گزارش افکارنیوز، " دخیل عباس زارع‌زاده‌ مهریزی " با اشاره به تصویب کلیات طرح انتقال پایتخت در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس اظهار داشت: در تصویب کلیات طرح مذکور، تشکیل شورایی جامع به نام شورای انتقال پایتخت مورد تایید قرا گرفت که در حال‌ حاضر مقدمات تشکیل این شورا را سپری می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: این شورا متشکل از نمایندگان نهادهای ذیربط مانند وزارت راه و مسکن، وزارت نیرو، وزارت کشور، نیروی انتظامی، نماینده نهاد ریاست جمهوری، دو تن از نمایندگان مجلس و یک نماینده از قوه قضائیه خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون شوراها، تصریح کرد: هر یک از سازمانهای مذکور باید در شورای انتقال پایتخت حضور داشته باشند و طرحهای خود را در خصوص راهکارهای اجرایی انتقال پایتخت به کمیسیون شوراها بیاورند تا در صورت تصویب، در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.