به گزارشافکارنیوز،علی‌اصغر رمضان‌پور، اصلاح‌طلبان هفته گذشته نخستین تصفیه سیاسی خود را با اخراج الهه راستگو انجام دادند. توضیح رسمی این اخراج یا به تعبیر دیگر مجازات سیاسی چندان مهم نیست. حتی این هم چندان مهم نیست که اقدام خانم راستگو در رای دادن به محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران درست بود یا نه.

مهم این است که گروهی که به تازگی شریک قدرت در ایران شده‌اند درست یک ماه پس از به قدرت رسیدن، یکی از چهره‌های خود را که زمانی نماینده مجلس بوده اخراج کرده‌اند. این فرد رئیس سازمان زنان یک حزب بوده است و عضو تشکل سیاسی زنان اصلاح‌طلب. او از هر دو منصب خود به دلیل رای دادن در مخالفت با نظر اکثریت هم حزبی‌ها یا هم جبهه‌ای‌های خود اخراج شده است. این نشانه‌ای از عدم مدارای سیاسی درون یک گروه سیاسی مدعی حمایت از مدارای سیاسی و اعتدال و میانه‌روی است.

وی می‌افزاید: در دنیا بر اساس یک درس تاریخی به تدریج حتی احزاب چپ هم شیوه لنینیستی تصمیم‌گیری بر اساس سانترالیسم سازمانی را کنار نهادند و به حق فرد در درون گروه برای برخورداری از حقوقی برابر با رهبری گروه گردن نهادند. چنین بود که سنت اخراج سازمانی یا حزبی به عنوان یکی از ناپسندترین رفتارهای سیاسی در جبهه‌ها و گروه‌های سیاسی حامی دموکراسی شناخته شد. این باور، درست در نقطه مقابل رفتاری قرار دارد که از سوی گروه‌های اصلاح‌طلب در مورد خانم راستگو اعمال شده است.

وی تلویحا اصلاحطلبان را به رفتار مافیایی متهم کرد و نوشت: اخراج راستگو در پی سیل فضاسازی رسانهای اعمال شده و این گمان را ایجاد میکند که سران اصلاحطلب در ایران از رسانههای خود برای فضاسازی برای اعمال مجازاتهای حزبی و سیاسی بهره میگیرند؛ امری که خود به خود اعتبار همگانی این رسانهها را در رعایت بیطرفی رسانهای مورد تردید قرار میدهد.