به گزارشافکارنیوز،در این نشست موضوع انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران از دانشگاه علوم پزشکی تهران با رأی قاطع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

حسن روحانی - رییس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - در این جلسه با تعیین دستور جدید که مورد استقبال اعضا قرار گرفت، خواستار ارزیابی فعالیت‌های گذشته شورا و در نظر گرفتن چالش‌های پیش رو از سوی اعضا و بحثو تبادل نظر در این رابطه شد.

دولت یازدهم به دنبال استفاده ابزاری از شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست


رئیس‌جمهور با تاکید بر اهمیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و لزوم توجه به نظرات اعضای این شورا به بیان ریشه‌های فرهنگی انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: دولت تدبیر و امید برای مقوله فرهنگ در تمامی بخش‌ها اهمیت قائل بوده و معتقد است هیچ اقدامی بدون در نظر گرفتن مسائل و موضوعات فرهنگی امکان تحقق نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه " دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عنوان فرصتی در جهت بهبود و ارتقاء سطح فرهنگ در کشور تلقی خواهد کرد "، گفت: به طور حتم دولت یازدهم هرگز به دنبال استفاده ابزاری از شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست.

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ضمن تبریک انتخاب دکتر روحانی از سوی مردم به عنوان رییس دولت یازدهم، درباره مسائل و موضوعات مختلف علمی و فرهنگی کشور و اقدامات و برنامه‌ریزی‌هایی که باید در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و مسائل علمی کشور از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال شود، بحثو تبادل نظر کردند و پیشنهادات خود را ارائه دادند.

اصلاح سازوکار کارشناسی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، انتقاد نسبت به موضوع گزینش متمرکز در آزمون دکتری دانشگاهها و آثار آن، تجدید نظر نسبت به وظایف کنونی شورای عالی انقلاب فرهنگی، انتقاد از وارد کردن شورا به منازعات و مسائل سیاسی، لزوم جامعیت اعضا نسبت به حوزههای مختلف مطروحه در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی، اهمیت دادن به مساله سبک زندگی اسلامی تا رسیدن به نتایج عملیاتی آن در کشور، الزام هر یک از اعضای شورا نسبت به اجرای مصوبات در حیطه کاری خود، توجه به حوزههای علمیه و نقش آنان در فرهنگ عمومی، توجه به موضوع مهندسی فرهنگی کشور به عنوان یکی از مهمترین مطالبات مقام معظم رهبری از شورای عالی انقلاب فرهنگی، از اهم پیشنهادات مطرح شده از سوی اعضای شورای انقلاب فرهنگی به رئیسجمهور بود.