به گزارشافکارنیوز،حسینعلی امیری وجود هرگونه کمیته خارج از وزارت کشور برای تعیین استانداران را رد کرد و افزود: الحمدلله رییس‌جمهور کشور در این دوره یک حقوقدان سرشناس است و قطعاً چنین شخصی به اختیارات دستگاه‌های اجرایی در حدود قانون اساسی و قانون عادی عنایت ویژه دارد.

وی افزود: نگاه آقای رییس‌جمهور این است که کارها از کانال قانونی پیگیری شود. بنابراین و بر اساس قوانین کشور، پیشنهاد استاندارها از ناحیه وزارت کشور انجام می‌شود.

قائم مقام وزیر کشور همچنین به بیان شاخصه‌های مورد نظر وزارت کشور در تعیین استانداران پرداخت و اظهار کرد: مقبولیت عمومی، اعتدالگرایی، کارآمدی و دارا بودن نگاه توسعه‌ای، حسن سابقه و تجربه مدیریتی از جمله مسائلی است که برای تعیین استانداران مدنظر قرار خواهد گرفت.

امیری در ادامه خاطرنشان کرد: تغییر استانداران به مرور ادامه خواهد داشت و اگر استانداری شاخصههای موردنظر وزارت کشور را داشته باشد، هیچ اشکالی ندارد که از او استفاده و چنین شخصی در سمت خود ابقا شود.