به گزارشافکارنیوز،حمیدرضا ترقی معاون امور بین‌الملل حزب موتلفه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار روز گذشته ایشان با فرماندهان سپاه و تعبیر نرمش قهرمانانه گفت: این تعبیر را مقام معظم رهبری در سال ۷۲،۷۳ به کار بردند که روز گذشته نیز بار دیگر به آن اشاره کردند و در هر دو مورد چارچوب این نرمش‌ قهرمانانه را مشخص کردند که معنای آن عدول از چارچوب نظام نیست.

وی با تاکید بر اینکه نرمش قهرمانانه به معنای رها کردن آرمان‌ها و اصول انقلاب نیست، خاطرنشان کرد: نرمش قهرمانانه تاکتیکی در نبرد با دشمن برای فراهم کردن مقدمات پیروزی است و از تمثیل ایشان در مورد یک کشتی‌گیر استنباط می‌شود که یک کشتی‌گیر اگر در ابتدا حریف خود را نشناسد و فن بعدی وی را تشخیص ندهد و بعد از آن نرمشی به خرج دهد، موجب شکست خودش می‌شود. نرمش حرکتی است که یک گام به عقب، برای چند آن به جلو رفتن است.

معاون امور بین‌الملل حزب موتلفه خاطرنشان کرد: نرمش قهرمانانه را باید از اقدام رسول‌الله در صلح حدیبیه الهام بگیریم که بعدها در قرآن به نام فتح‌الفتوح نامگذاری شد. در جریان صلح حدیبیه، کفار در ابتدا به پیامبر گفتند که نام خداوند را در ابتدای صلح‌نامه نیاوریم که رسول‌الله قبول کردند و بعد از آن گفتند که شما را نیز به عنوان فرستاده خداوند قبول نداریم و فقط نام محمد را در نامه بیاوریم که باز رسول‌الله قبول کردند. در همین جریان عده‌ای به پیامبر اعتراض می‌کردند که چرا سخنان آنها را قبول می‌کنید. اما رسول‌الله براساس آنچه که تشخیص دادند این نرمش را مقدمه‌ای برای پیروزی قرار دادند که فتح‌الفتوح شد.

در حال حاضر نیز امروزه شاید نیاز باشد قدری از ادبیات سفت و سخت بکاهیم و تعابیر تحریکآمیز نداشته باشیم و با زبان لینتری صحبت کنیم. اما این زبان لین به معنی عدول از ارزشها نیست.