به گزارش افکارنیوز، علاوه بر نوبخت، صالحی‌امیری وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان نیز برای ارائه برنامه‌های خود یکشنبه آینده در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حاضر خواهد شد.

ادامه بررسی طرح مدیریت خدمات کشوری، انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون به عنوان ناظر هیات عالی گزینش از دیگر دستورات کمیسیون اجتماعی در هفته آینده خواهد بود.

همچنین کارگروه اداری و استخدامی این کمیسیون نیز برای بررسی طرح تشکیل ملی استاندارد تشکیل جلسه خواهد داد.