بهگزارش افکارنیوز، حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس، طی حکمی ازسوی وزیر کشور، به عنوان سخنگوی این وزارتخانه انتخاب شد.

بنابراین گزارش در حکم عبدالرضا رحمانیفضلی خطاب به امیری ابراز امیدواری شده با توجه به دانش و تجارب اجرائی، اشراف و آگاهی وی نسبت به وظائف و اختیارات وزارت کشور و مراکز و واحدهای وابسته و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی، بتواند در تنظیم و تحکیم ارتباط مستمر با مردم عزیز و اصحاب رسانه موفق باشد.