به گزارش افکارنیوز، حمید میرزاده درباره جزئیات جلسه امروز هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: جلسه هیأت امنا در فضایی کاملاً دوستانه برگزار و مسائل جاری دانشگاه در آن مطرح شد. در پایان با توجه به شرایط فعلی کشور و ضرورت تغییرات در ارتباط با دانشگاه آزاد، هیئت امنا مصلحت را در تغییر دید.

وی ادامه داد: خوشبختانه در این جلسه بدون هیچ مشکلی و با تشکر از فرهاد دانشجو رئیس پیشین دانشگاه آزاد اسلامی، با اکثریت آرا سرپرست جدید این دانشگاه معین شد.

میرزاده با اشاره به جزئیات رای گیری، اظهار داشت: رای گیری در دو مرحله صورت گرفت؛ در مرحله اول سرپرست تعیین شد و در مرحله دوم سرپرست جدید به عنوان گزینه پیشنهادی هیأت امنا برای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی به شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شد.

به گفته وی، بر اساس اساسنامه دانشگاه آزاد، رای گیری برای تعیین سرپرست دانشگاه آزاد باید در دو مرحله صورت گیرد. یک مرحله برای تعیین سرپرست و مرحله دوم برای تعیین گزینه پیشنهادی به شورای عالی انقلاب فرهنگی.

وی ادامه داد: در هر دو مرحله ۶ رای موافق از ۸ رای به تصویب رسید.

میرزاده درباره زمان آغاز فعالیتش در دانشگاه آزاد، اظهار داشت: فعالیتم را به طور رسمی از شنبه در دانشگاه آزاد آغاز خواهم کرد.

دکتر فریدون عزیزی یکی از اعضای هیأت امنای دانشگاه آزاد نیز در این جلسه غیبت داشت.