به گزارش افکارنیوز، بر اساس حکم دکتر روحانی مسئولیت‌ها و وظایف معاونت اجرای قانون اساسی رییس جمهور به الهام امین‌زاده معاون حقوقی وی تفویض شده است.

دکتر نهاوندیان در این جلسه بر ضرورت حل برخی مشکلات ناشی از بروکراسی در بخش‌های مختلف، تاکید کرد.

رییس دفتر رییسجمهور با قدردانی از زحمات حجت الاسلام میرتاجالدینی در طول مدت تصدی مسئولیت معاونت اجرای قانون اساسی رییسجمهور، برای الهام امینزاده نیز آرزوی موفقیت کرد.