روزنامه خبرترک چاپ تركيه نوشت:زوهال داشتان، رئیس هیات مدیره کارخانه تولید مرغ مودورنوی ترکیه از آغاز صادرات این کارخانه به ایران خبر داد. وی افزود این کارخانه اولین کامیون حاوی مرغ بسته بندی شده را در ماه اکتبر به ایران صادر خواهد کرد.
داشتان گفت برای صادرات به ایران نحوه ذبح باید تحت نظارت یک روحانی که از ایران آمده است انجام گیرد. هم‌اکنون چهار کارخانه ترکیه ای به ایران مرغ صادر می‌کنند.