به گزارشافکارنیوز،مرضیه افخم درباره رای نیاوردن قطعنامه مطرح شده درباره سلاح‌های کشتار جمعی رژیم صهیونیستی به علت مخالفت کشورهای غربی خاطرنشان کرد: مستثنی کردن رژیم صهیونیستی از قوانین و مقررات مربوط به منع سلاح‌های کشتار جمعی، تاثیرات منفی در روند جلوگیری از اشاعه این تهدید جهانی دارد.

وی با تاکید بر اینکه مواضع اصولی ایران در منع گسترش سلاحهای کشتار جمعی و عاریسازی خاورمیانه از هرگونه سلاح کشتار جمعی کاملا صریح و روشن است تصریح کرد: رژیم صهیونیستی به هیچ یک از پیمانهای منع گسترش سلاحهای کشتار جمعی نپیوسته و برنامه مخفی سلاح هستهیی این رژیم خارج از هرگونه نظارت بینالمللی خطر جدی برای کشورهای منطقه و جهان است و لازم است جامعه جهانی مسوولانه با آن برخورد کند.