به گزارشافکارنیوز،«رضا نجفی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر ملل متحد در وین در سخنرانی خود در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سیاستهای هسته ای رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

وی در بیانیه‌ای که به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد از سوی این گروه در خصوص توانمندیهای هسته‌ای رژیم صهیونیستی قرائت کرد، با اشاره به اهمیت معاهده عدم اشاعه هسته‌ای و ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در منطقه خاورمیانه اظهار داشت که توانمندیهای هسته‌ای رژیم صهیونیستی همواره منشأ نگرانی جدی و مستمر برای کشورهای منطقه بویژه همسایگان این رژیم بوده است. جنبش عدم تعهد نگرانی خود را از رویکرد گزینشی در خصوص توانمندی‌های هسته‌ای در خاورمیانه که اعتبار رژیم پادمان آژانس را تضعیف می‌سازد، ابراز می‌دارد.

در این ارتباط جنبش عدم تعهد خواستار همکاری همه کشورها برای تغییر این وضعیت و تحقق شمول پادمان جامع آژانس در منطقه خاورمیانه بوده و معتقد است اجرای قطعنامه ذیربط کنفرانس عمومی آژانس در مورد توانمندیهای هسته‌ای رژیم صهیونیستی، اولین گام به سوی هدف مذکور می‌باشد.

نماینده دائم کشورمان با ابراز تاسف از سوی ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد از پافشاری مستمر رژیم اسرائیل در مرتبط ساختن اجرای پادمان آژانس به فرآیند صلح در منطقه، بار دیگر خواستار منع کامل انتقال تمام تجهیزات، اطلاعات، مواد و تاسیسات هسته‌ای و همچنین منابع یا ادوات و نیز ارائه کمک در زمینه‌های علمی و فناوری هسته‌ای به رژیم اسرائیل شد.

رضا نجفی در بخش دیگری از همین نشست کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، طی یک سخنرانی جداگانه در ظرفیت ملی به ارائه دیدگاهها و مواضع جمهوری اسلامی ایران پیرامون توانمندیهای هسته‌ای رژیم صهیونیستی پرداخت.

وی در این زمینه گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سال ۱۹۸۲ قطعنامه‌های متعددی را تصویب و مستمراً از اسرائیل خواسته است تا سریعاً به معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) بپیوندد و تمام تاسیسات خود را تحت پادمان کامل آژانس قرار دهد. علاوه بر آن سند نهایی کنفرانس بازنگری NPT در سال ۲۰۱۰ «تایید مجدد سند کنفرانس بازنگری ۲۰۰۰ را در خصوص اهمیت پیوستن رژیم اسرائیل به معاهده و قرار گرفتن همه تاسیسات هسته‌ای آن تحت پادمان جامع آژانس را یادآوری می‌نماید.»

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی با نادیده گرفتن نگرانیهای مشروع جامعه بین‌الملل و با خودداری از الحاق به NPT پیوسته توانمندیهای هسته‌ای نامشروع خود را با دخالت غیر قانونی برخی کشورها و در تعارض وقیحانه با همه هنجارها و مقررات بین‌المللی پیش می‌برد. واضح و آشکار است که این تخلف نه تنها امنیت منطقه‌ای و جهانی را به خطر می‌اندازد بلکه به طور جدی ساز و کار راستی آزمایی آژانس را تضعیف می‌نماید. جمهوری اسلامی ایران نگرانی عمیق خود را از پیامدهای منفی جدی در مورد امنیت در منطقه و نیز اعتبار رژیم جهانی عدم اشاعه بیان می‌دارد. به موجب همین پیامدها تاسیسات هسته ای برخی کشورهای دارای سلاح هسته‌ای در دسترس دانشمندان رژیم صهیونیستی قرار می‌گیرد در حالی که دانشمندان هسته‌ای کشورهای عضو NPT در عوض ترور می‌شوند.

سفیر کشورمان در ادامه افزود: باعثتاسف است که انفعال تحمیل شده بر جامعه بین‌الملل توسط برخی کشورها در طول چند دهه گذشته نسبت به برنامه سلاح‌های هسته‌ای رژیم اسرائیل که از سوی متحدانش حمایت می‌شود، سبب شده تا این رژیم جرات یافته و مقاماتش آشکارا در اختیار داشتن سلاح هسته‌ای را اعلام نماید، که البته این موضوع از سوی جنبش عدم تعهد محکوم شده است.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در پایان سخنرانی خود، حمایت کامل ایران از پیش نویس قطعنامه‌ای که از سوی گروه عرب در وین درباره توانمندیهای هسته‌ای رژیم اسرائیل مطرح شده را اعلام کرد.

پس از انجام سخنرانیهای سفیر جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از جنبش عدم تعهد و تعدادی از کشورهای حامی قطعنامه پیشنهادی گروه عرب از جمله ایران در خصوص توانمندیهای هسته ای رژیم صهیونیستی، به درخواست نماینده آن رژیم، در مورد قطعنامه مذکور در نشست کنفرانس عمومی رای گیری به عمل آمد که در نتیجه این قطعنامه با اختلاف چند رای و حمایت جانبدارانه کشورهای غربی از سیاستهای غیر قانونی هستهای رژیم اسرائیل نتوانست به تصویب برسد. ترکیب آرای کشورهایی که در این خصوص علیه قطعنامه و به نفع رژیم اسرائیل رای دادند نشانگر فریب و ریاکاری و استانداردهای دوگانه کشورهای غربی در ادعاهای خود مبنی بر مخالفت با اشاعه سلاحهای هستهای در خاورمیانه میباشد.