به گزارشافکارنیوز،عفت مرعشی، همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی طی گفت و گویی با روزنامه شرق، به جلسات سیاسی که در خانواده هاشمی برگزار می شود اشاره کرد.

عفت مرعشی با بیان اینکه، اعضای خانواده جمعه ها، برای صرف ناهار به خانه ما می‌آیند، گفت: سر میز بعد از خوردن غذا، بحثسیاسی و اجتماعی و خانوادگی شروع می‌شود.

وی در ادامه تاکید کرد: بچه ها تا ساعت هفت بعدازظهر می‌مانند و بعد به خانه‌هایشان می‌روند.مرعشی در بخش دیگری از این مصاحبه محسن هاشمی را نسبت به سایر فرزندانش عاقلتر دانست و گفت: محسن حیات اعتدال پدرش را قویتر دارد، دختران طبیعی است احساسیتر هستند، ولی پسران به تبع سنشان رفتار متفاوت دارند، ولی از همه آنها راضی هستم.