به گزارشافکارنیوز،هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛ وزیر اطلاعات به ترکیب کمیسیون لوایح، موضوع بند(۵) ماده(۶) اصلاحی آیین نامه داخلی هیئت دولت اضافه می شود.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

بر این اساس، کمیسیون لوایح متشکل از وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون امور مجلس رئیس جمهور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است.