به گزارشافکارنیوز،کیهان در ستون " گفت و شنود " خود نوشت:

گفت: روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» نوشته «اوباما یک دوست مکاتبه‌ای در ایران پیدا کرده است»!

گفتم: خب! که چی؟! منظورش چیست؟! کدام دوست مکاتبه‌ای؟!

گفت: منظورش نامه‌نگاری‌های اخیر اوباما خطاب به دکتر روحانی است.

گفتم: همان نامه‌ها که از طریق سفیر سوئیس در تهران رد‌و بدل شده است؟!

گفت: آره! چطور مگه؟!

گفتم: اوباما بیخودی دلش را به این نامه‌نگاری‌ها خوش کرده است! اینجور نامه‌نگاری‌ها عاقبت خوشی ندارد!

گفت: چرا؟!

گفتم: چه عرض کنم؟! یارو که نمیتوانست به دیدن نامزدش بیاید، آنقدر برای او نامه نوشت که بالاخره نامزدش با پستچی ازدواج کرد!