به گزارشافکارنیوز،مرضیه افخم در بررسی تاثیر سیاست خارجی در تحولات اقتصادی و در پاسخ به سوالی مبنی بر این که نقش تعاملات سیاسی بر رونق اقتصادی و صادرات چیست؟ گفت: با توجه به سال حماسه سیاسی و اقتصادی که اولین گام آن حضور مردم در انتخابات و حماسه سیاسی بود، این پیام مهم که فشار اقتصادی تاثیری در اراده سیاسی ملت، حفظ آرمانها و احقاق حقوقشان نداشته، باعثشد تحریم‌ها علیرغم فشارها به تغییر سیاست و مسیر مردم منجر نشود.

وی با تاکید بر مهمترین نقطه قوت سیاست خارجی افزود: جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد که دنیا با شناخت کامل به درستی این انتخابات را تفسیر کند. در بعد خلق حماسه اقتصادی به دلیل تحریم‌های غیر قانونی با دستاویز انرژِی هسته‌یی پافشاری ملت بر آرمانها، یک نقطه قوت سیاست خارجی محسوب می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه که با برنامه " نگاه روز " رادیو ایران گفت‌وگو می‌کرد، بیان اینکه تحریم ۳۰ ساله آمریکا تاثیری در رکود ایران نداشته، اظهار داشت: با وجود تحریم ۳۰ ساله آمریکا، دولت ایران دستاوردهای خوبی با خودکفایی و استقلال به دست آورد و دولت نهم در این خصوص دو محور مهم اقتصاد و سیاست خارجی را از محورهای اساسی و اولویت خود اعلام کرد که نشانگر نوع ارتباط و اهمیت این دو حوزه است.

افخم خاطرنشان کرد: در بخش سیاست خارجی مهمترین هدف، استفاده از ساز و کارهای حقوق بین‌الملل برای کاهش آثار تحریم، کمک به تجار در عرصه عملی ارتباطات و پیوستگی متقابل در منصه جهانی و در نهایت حرکت به سمت لغو تحریم است و نیز در دنیای کنونی که پیوستگی متقابل اصل حرکت کشورها است باید در صدد تامین نیازهای اقتصادی و خارجی باشیم.

وی ادامه داد : نقش دستگاه سیاست خارجی در کمک به تسهیل تردد، تجارت و رفع مشکلات ناشی از تحریم، حوزه حقوقی و مقررات بینالمللی، مشاوره برای تسهیل حضور تجار ایرانی ، کمک به نخبگان علمی اقتصادی ایرانی خارج از کشور و علاقمند به سرمایه گذاران داخلی بسیار مهم و وزارت امور خارجه باید تسهیلات مراودات را پیگیری کند و تسهیلات خارجی به شکل قانونی و حقوقی برای سرمایه گذاران فراهم شود.