به گزارشافکارنیوز،عبدالوحید فیاضی درمورد حضور سرپرست دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، افزود: امروز قرار است حمید میرزاده سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه کمیسیون آموزش حضور یابد.

نماینده مردم محمودآباد و نور در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات از سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی دعوت کرده اند تا گزارشی از برنامه‌های خود را در این حوزه ارایه دهد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، ‌با تاکید بر اهمیت برنامه‌ها در حوزه آموزش عالی، یادآور شد: دانشگاه آزاد اسلامی از جمله مراکز آموزشی است که دانشجویان زیادی را در خود گنجانده بنابراین توجه به انجام برنامه‌های مدون در این حوزه بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با مثبت ارزیابی کردن حضور میرزاده به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: امیدواریم حضور و عملکرد وی نقطه عطفی برای رشد و پیشرفت علم و دانش در کشور باشد.