به گزارشافکارنیوز،بهروز نعمتی عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون در هفته آینده، گفت: تاکنون هیچکدام از اعضای فراکسیون برای ریاست آن ثبت‌نام نکرده‌اند.

وی در همین زمینه ادامه داد: اعضای این فراکسیون به توافق رسیده‌اند که فقط کاظم جلالی برای ریاست این فراکسیون ثبت نام کند. البته تمامی اعضا بر روی ریاست وی اجماع نظر دارند و به طور قطع وی ریاست دوره جدید فراکسیون را عهده‌دار خواهد شد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در ادامه اظهارداشت: اعضای این فراکسیون برای ریاست جلالی بر این فراکسیون به اجماع رسیدهاند. البته هر کدام از اعضا که برای هیئترئیسه فراکسیون ثبت نام کنند، در انتخابات شرکت داده شده و در مورد آنها رأیگیری انجام میشود.اما تاکنون هیچکدام از اعضا ثبت نام نکردهاند.