به گزارشافکارنیوز،مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده برداشت ۱۶ ملیارد تومان از بیت‌المال از سوی دانشگاه ایرانیان در کمیته فرهنگی کمیسیون اصل نود در حال بررسی کارشناسیست و احتمال می‌رود که گزارش آن تا پایان ماه جاری از سوی کمیسیون آماده شود.

وی با بیان اینکه نتایج بررسیهای کمیسیون در خصوص پرونده دانشگاه ایرانیان به دادستان اعلام خواهد شد افزود: بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بازگرداندن وجه مورد نظر از سوی دانشگاه ایرانیان به بیتالمال نافی رسیدگی به پرونده نیست و این دانشگاه باید در مورد عملکرد خود پاسخگو باشد.