به گزارشافکارنیوز،حسن قهرمانی چابک، اسفند ۸۹ بعد از استانداری گیلان به عنوان سفیر عازم کویت شد.

این انتصاب در حالی صورت گرفت که سفارت ایران در کویت پس از بازگشت علی جنتی، بیش از یک سال سفیر نداشت.

روزنامه الرای کویت در این باره نوشت که قهرمانی چابک به دلیل نارضایتی دو کشور و پیش از پایان ماموریتش به تهران بازگشته است.

حسن زرنگار ابرقویی چهارشنبه گذشته وارد کویت شد و قرار است تا انتصاب سفیر جدید در کویت به عنوان سرپرست و نفر اول سفارت مشغول به کار شود.

کویت یکی از کشورهای همسایه و مهم در حوزه خلیج فارس است که روابط گستردهای با ایران دارد. در طول چند سال گذشته به دلیل منصوب نشدن سفیر و یا نبود سفیر کارآمد مشکلات متعددی در روابط دو کشور ایجاد شده است.