به گزارشافکارنیوز،آیت‌الله سید احمدعلم‌الهدی در مشهد مقدس اظهار کرد: خبری به نقل از آقای ظریف وزیر امور خارجه کشور در رسانه‌ها منتشر شده که وی گفته اگر دوستان داخلی بگذارند ما به اهداف سیاست خارجه و هسته‌ای خود می‌رسیم.

وی افزود: این فرمایش آقای ظریف ضد فرمایش روحانی رئیس جمهور بوده چرا که روحانی در جلسه هیئت دولت ۳ مانع را برای نظام تعریف کرده، اسرائیل، افراطیون آمریکا و افراطیون داخل کشور سه مانع مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران توسط روحانی معرفی شده و در واقع فقط یک سوم مشکلات به داخلی‌ها برمی‌گردد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اما در صحبت‌ آقای ظریف تمامی مشکلات سیاست خارجه و هسته‌ای منحصرا منتصب به دوستان داخلی شده و این تناقض صحبت را میان آقایان روحانی و ظریف نشان می‌دهد.

امام جمعه مشهد مقدس گفت: در حوزه سیاست خارجه و در سفر اخیر روحانی به نیویورک با وجود صحبت تلفنی اوباما و روحانی بعد از این مذاکره اوباما همچنان تاکید کرد که گزینه نظامی روی میز است و حالا آقای ظریف جواب بدهد که داخلی‌ها در این مسئله چه دخالتی دارند.

وی با طرح این سئوال که آقای ظریف رئیس دیپلماسی کشور، داخلیها در نرسیدن به اهداف سیاست خارجه و هستهای چه دخالتی دارند؟ گفت: آقای ظریف بداند عدهای هستند که نسبت به رفتار و گفتار آمریکا و تاثیرات آن دلواپس بوده و رئیس دیپلماسی کشور بگوید که داخلیها چه دخالتی در نرسیدن به اهداف هستهای و سیاست خارجی دارند.