به گزارشافکارنیوز،علی اکبر صالحی در خصوص اظهارات اوباما رئیس جمهور آمریکا مبنی بر فاصله یکساله ایران با ساخت بمب اتم اظهار داشت: این سخنان برای مصرف داخلی و سیاسی آمریکا است. رئیس جمهور آمریکا در نطقش در مجمع عمومی سازمان ملل اذعان کرد که مقام معظم رهبری با صدور فتوایی هرگونه اقدام در تولید و انباشت سلاح های کشتار جمعی را حرام اعلام کرده اند.

وی ادامه داد: وقتی بالاترین مقام کشور حکم و فتوایی را صادر می کند آنها نیز روی این فتوا حساب کرده اند پس سخنان اوباما تنها برای مسائل داخلی کشورش عنوان شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی در مورد مذاکرات آتی ایران و ۱+۵ در ژنو گفت: فضای این مذاکرات را بسیار مثبت می دانم.