به گزارش افکارنیوز، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرد مذاکرات دیپلماتیک اولیه در مورد تولید سوخت هسته‌یی کشورمان آغاز خوبی بوده است.

ظریف در گفت‌وگو با فرید زکریا، مجری سرشناس شبکه خبری سی. ان. ان اعلام کرد: هیچ کس از الگوی روابطی که ما در هشت سال گذشته داشته‌ایم بهره‌مند نشده است.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: بنابراین نیاز به تغییر وجود دارد و امیدوارم همه متوجه این مساله باشند که ما به تغییر فرایند کنونی نیاز داریم تا به وضعیت باخت - باخت پایان داده و فصلی آغاز کنیم که در آن همه بهره‌مند شوند.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان هم‌چنین اعلام کرد ما شاهد تحریم‌های بسیار جدی بوده‌ایم که به مردم ایران آسیب وارد کرده است.

ظریف اظهار کرد: ما بمب نداریم زیرا داشتن بمب با منافع‌مان مطابقت ندارد.

او با اشاره به صلحآمیز بودن برنامههای هستهیی تهران خاطرنشان کرد: منابع انرژی جایگزین اکنون در سیاست گذاریها گزینهای مهم است.