به گزارشافکارنیوز،محمدحسین فرهنگی در نشست علنی امروز(سه شنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی دستور کار جلسه علنی مجلس را به شرح زیر قرائت‌ کرد:

- ادامه رسیدگی به گزارش‌ کمیسیون ‌تدوین آئین‌نامه ‌داخلی مجلس درمورد طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، ‌ شوراها، ‌ مجامع و سایر هیأتها(دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

- گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح دوفوریتی تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند(اعاده شده از شورای محترم نگهبان)

- گزارش شوردوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح تبصره(۵) بند(الف) ماده(۳) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۱۹/۶ / ۱۳۹۱ به تصویب رسیده است)

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد لایحه انتقال موردی محکومان به حبس(ضمنا تقاضای نمایندگان محترم مبنی بر رسیدگی طبق اصل(۸۵) قانون اساسی، واصل و در جلسه علنی مورخ ۲۱/۱ / ۱۳۹۲ اعلام گردید)(دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

- گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده(۳) قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه(دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

- گزارش کمیسیون عمران در مورد زلزله های مورخ ۲۰/۱ / ۱۳۹۲ استان بوشهر، ۲۷/۱ / ۱۳۹۲ استان سیستان و بلوچستان و ۲۱/۲ / ۱۳۹۲ استان هرمزگان(شماره چاپ ۷۷۹) در دستور هفته جاری قرار دارد.

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی و وزارت کشور فدراسیون روسیه(در اجرای ماده ۱۰۴ آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷و الحاق موادی به آن (در اجرای ماده ۱۰۴ آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)