به گزارشافکارنیوز،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در احکام جداگانه‌ای با تایید پیشنهاد شورای اسلامی شهر و در اجرای تبصره ۳ ذیل بند ۱ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، سعید آزاد شهرکی، امیر رضا یوسفیان، اسماعیل نعمت زاده بالا بیگلو، محمدکاظم شربتدار، مهدی عبوری، کامران جوادی، علیرضا پاک فطرت، مسعود منتظری نجف آبادی و محمد علی جاوید را به ترتیب به‌عنوان شهرداران بوشهر، همدان، گلستان، سمنان، ساری، ساوه، شیراز، نجف آباد و یاسوج منصوب کرد.

وزیر کشور در این احکام ابراز امیدواری کرده است با استعانت از پروردگار یکتا و با در نظر گرفتن عدالت در رسیدگی به مناطق ، مراقبت در انضباط مالی ، مطالعه و بهرهگیری از همه ظرفیتها و کوشش در ایجاد محیط سالم شهری ، نیل به اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات ومطالبات مقام معظم رهبری " مدظله العالی " و سیاستهای دولت تدبیر و امید میسر گردد.