به گزارشافکارنیوز،مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در حکمی " عبدالخلیل معظم‌زاده " را به عنوان «نایب رئیس و عضو شورای درمان نهاد ریاست جمهوری» منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است:

بسمه‌تعالی

جناب آقای عبدالخلیل معظم‌زاده

معاون محترم پشتیبانی و تحول اداری

سلام علیکم

احتراما با توجه به توانمندی‌های تخصصی و تجارب ارزشمند جنابعالی در حوزه سلامت، به موجب این حکم به عنوان «نایب رئیس و عضو شورای درمان نهاد ریاست جمهوری» منصوب می‌گردید.

امیدوارم با حضور جنابعالی در شورای درمان نهاد ضمن بهره‌گیری از همه تلاش‌ها و استعدادهای موجود، شاهد ارتقاء سطح سلامت همکاران و خانواده محترم ایشان باشیم.

اميد است با عنايات الهي و بهرهمندي از استعدادهاي موجود، در انجام وظايف و حسن جريان امور، افزايش بهرهوري در رضايتمندي شغلي کارکنان، اثربخشي، کارايي و توانمندسازي نيروي انساني در بدنه نهاد رياست جمهوري در پرتو رعايت اصول قانونمداري، اعتدالگرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد موفق و مويد باشيد.