به گزارشافکارنیوز،دور دوم مذاکرات ایران و ۱ + ۵ در حالی روز سه شنبه در ژنو آغاز خواهد شد که نشست قبلی در سطح وزیران امور خارجه و در نیویورک برگزار شد و بر اساس اخبار اعلامی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات پیش رو طرح پیشنهادی جدیدی به طرف مقابل ارائه خواهد کرد.

پیشنهاد جدید ایران که مشتمل بر سه بخش است قرار است در ضیافت شام دوشنبه شب اشتون و ظریف ارائه شود.

آنچه مسلم است جمهوری اسلامی ایران در دور جدید مذاکرات قطعا از حقوق مسلم خود عقب نشینی نخواهد کرد و به خصوص هیچ پیشنهادی که در ان هریک از حقوق ایران لحاظ نشود رد خواهد شد که در این چارچوب بر اساس سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران می توان تاکید کرد که تعلیق غنی سازی، پیشنهاد خروج اورانیوم از ایران، تعطیلی فردو یا آب سنگین اراک از جمله خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و اساسا مطابق مواضع پیشین مقامات جمهوری اسلامی ایران اصل غنی سازی قابل مذاکره و چانه زنی نخواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران همواره ان پی تی را به عنوان یک معاهده بین المللی مبنای مذاکرات خود با ۱ + ۵ پیشنهاد کرده که در این راستا میتوان تصریح کرد آنچه در مذاکرات آتی ایران به عنوان حق پیگیری خواهد شد حقوق مصرح در ان پی تی است و در صورتی که طرف مقابل تکالیف یا تعهداتی از ایران بخواهد تا جایی که مطابق با تکالیف ایران در ان پی تی است مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

مسلما جمهوری اسلامی ایران با توجه به تغییراتی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در حوزه اجرایی داشته با تیم جدید و نگاه نو در حوزه سیاست خارجی پای به مذاکرات می نهد اما همچون گذشته امیدوار است ۱ + ۵ با حسن نیت و با هدف مذاکره جدی و واقعی روانه ژنو شود.

بر اساس اظهارات یکی از منابع نزدیک به مذاکرات هسته ای، ایران در مذاکرات پیش رو پیشنهاد جدید خود را به صورت مکتوب ارائه می دهد اما خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده است که پیشنهاد ایران به شکلی نوین تنظیم شده به شکلی که اهداف نهایی مذاکره را ترسیم کرده و در گام نخست نیز گام های هر طرف برای دستیابی به توافق نهایی را مشخص کرده اما در قیاس با مذاکرات قبلی این گام ها متوازن و با در نظر گرفتن نگرانی های گروه ۱ + ۵ است که قابلیت عملیاتی شدن دارد و به عبارت دیگر در دور آتی مذاکرات با توجه به پیشنهاد ایران که فقط مشتمل بر موضوعات هسته ای است فضای گفتگو های دو طرف از تقابل به سمت تعامل سازنده سوق خواهد یافت هرچند با توجه به واقع بینانه و معقول بودن پیشنهاد طرف ایرانی در صورت هرگونه بن بست در گفتگو ها باید عدم آمادگی طرف مقابل و بهانه جویی غرب را به عنوان علت پذیرفت.

از طرف دیگر آنچه که از طرح جدید ایران می توان دریافت این است که ایران طرح خود را به هیچ وجه ایده آلیستی تنظیم نکرده و توازن آن نیز به شکلی نیست که طرف غربی بخواهد در صورت داشتن رویکرد منطقی آن را رد کند و به اصطلاح بازی برد - برد در طرح ایران به خوبی مشهود است.

وزیر امور خارجه چندی قبل در برنامه ای تلویزیونی در واکنش به طرح های قبلی گروه۱ + ۵ تاکید کرد که آن طرح به تاریخ پیوسته چرا که بر اساس شواهد موجود طرح ایران فراتر از طرح ۱ + ۵ در آلماتی است و طرح مذکور تنها به یکی از فصول طرح سه بخشی ایران پرداخته بوده است.

در نهایت باید با ذکر نمونه ای از بی نتیجه بودن مذاکرات قبلی در آلماتی اشاره کرد که نماینده انگلیس(گس) در آن دور از مذاکرات مثالی را مطرح کرده که دو طرف قصد دارند مسیری را باهم سپری کنند مسیری مثلا ۱۰۰ کیلومتری و آنچه باعث به بن بست رسیدن مذاکرات قبلی بود این بود که طرف غربی انتظار داشت که ایران ۱۰۰ کیلومتر حرکت کند و طرف مقابل ۵کیلومتر در حالیکه اگر طرفین غربی دیدگاه نماینده انگلیس در مذاکرات قبلی را بپذیرند پیشنهاد جدید ایران به شکلی است که می تواند هر دو طرف را همزمان به مقصد برساند.