به گزارشافکارنیوز،محمدباقر نوبخت - سخنگوی دولت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور - اعلام کرد که در جلسه امروز هیأت دولت و شورای اقتصاد، بخشنامه سال ۱۳۹۳ را مطرح خواهد کرد.

رییس ستاد تدوین بودجه در گفتوگویی تلویزیونی همچنین اظهار کرد: باید این کار (ارائه بخشنامه بودجه ۹۳) چهارشنبه پیش در جلسه هیأت دولت انجام میشد ولی به علت اینکه دیگر گزارشها در جلسه مطرح شد، فرصت این موضوع فراهم نشد.