به گزارشافکارنیوز،خبرگزاری رویترز در مطلبی نوشت: وندی شرمن، معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا، رئیس هیئت آمریکا در مذاکرات آتی ۱ + ۵ با ایران است.

بر اساس این گزارش، یکی از کارشناسان دولت واشنگتن در زمینه تحریم، مشاور وزیر خارجه در امور کنترل تسلیحات، کارشناس ارشد مسائل ایران و معاون هماهنگکننده سیاست تحریم در وزارت خارجه آمریکا از دیگر اعضا هیئت همراه وندی شرمن خواهند بود.