به گزارشافکارنیوز،در جلسه کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسائل دانشگاه فرهنگیان بررسی شد.

در این جلسه سرپرست این دانشگاه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت حال حاضر دانشگاه فرهنگیان، به برخی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این دانشگاه اشاره کرد.

در این گزارش ضمن تاکید بر لزوم تسریع در حل مسائل ساختاری دانشگاه، رویکرد بلندمدت این دانشگاه، ارتقاء دوره‌های ضمن خدمت و ایجاد دوره‌های تحصیلات تکمیلی(کارشناسی‌ارشد و دکتری) برای فرهنگیان عنوان شده است.

بر این اساس، پس از ارائه این گزارش، اعضا بر لزوم اقدامات زیربنایی و عمیق در حوزه تربیت معلم، تدوین برنامه راهبردی برای تحول در نظام تربیت معلم کشور با محوریت دانشگاه فرهنگیان تاکید کردند.