به گزارشافکارنیوز،یک مقام رژیم صهیونیستی روز شنبه گفت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس و فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه تماس تلفنی داشت تا در گفت و گو با آنها مدعی شود که تحریم‌ها به تحقق هدفشان نزدیک‌تر شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز نتانیاهو با تکرار اتهامات غرب مبنی بر نظامی بودن برنامه‌ هسته‌یی ایران مدعی شد تا زمانی که ایران برنامه‌ی هسته‌یی نظامی‌اش را برنچیند تحریم‌ها نباید برداشته شود. تنها فشار، ایران را به این نقطه رسانده است و تنها تداوم فشار و تقویت آن می تواند آنها را به برچیدن برنامه‌ی هسته‌یی شان وادار کند.

ایران و کشورهای عضو ۱+۵ (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) در روزهای دوشنبه و سه شنبهی هفته جاری در ژنو گردهم میآیند تا دربارهی موضوع هستهیی ایران با یکدیگر گفت و گو کنند.