به گزارشافکارنیوز،این روزنامه به نقل از تحقیقاتی که سال گذشته از سوی شبکه ان. بی. سی. نیوز در آمریکا انجام شده، افزود که عملیات ترور دانشمندان ایرانی که از سوی اعضای گروهک تروریستی منافقین انجام شده بود، به واسطه سرمایه، آموزش و تجهیزات موساد اسراییل بوده است نه آمریکا.

بنابر گزارش اشرف نیوز، به نوشته این روزنامه بعد از سقوط صدام، گروهک منافقین سعی کرد تا ارتباطش را با مسوولان آمریکایی حفظ کند و به همین منظور با تعدادی از مسوولان آمریکا که سابقا در واشنگتن فعالیت داشتند، ارتباط داشتند اگر چه آمریکا بیان این حقیقت را که با این گروهک تروریستی همکاری میکند، انکار میکند اما اعضای این گروهک در نوادا آموزش میدیدند و در زمان رویارویی بین تهران و واشنگتن در خصوص برنامهی هستهیی ایران، سازمان اطلاعات آمریکا به جذب اعضای این گروهک میپرداخت.