به گزارشافکارنیوز،" موسی احمدی " عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به آخرین وضعیت پرونده " ب - ز " اشاره کرد و گفت: گزارشات مفصلی در خصوص این پرونده ارائه شده است.

وی افزود: نهادهای نظارتی و مالی به این پرونده ورود پیدا کردند و طبق آخرین تصمیم بناشد کارگروهی تشکیل شود که این کارگروه هم در امور قراردادهای بین‌المللی و هم در امور بانکداری تخصص دارند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: همچنین مقرر شد بعضی از وزارتخانه‌ها که در این کارگروه جنبه نظارتی دارند، برای به پایان رساندن این پرونده کمک کنند تا پرونده به سرانجام برسد.

احمدی تاکید کرد: در صورت صلاحدید کمیسیون انرژی گزارش پرونده در صحن علنی قرائت خواهد شد.