به گزارش افکارنیوز، حسن قشقاوی معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزیر امورخارجه، با اشاره پیشنهاد تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس برای حضور یک نماینده در مذاکرات هسته‌ای، گفت: این موضوع تاکنون نه در ادوار مختلف مجلس و نه در ادوار مختلف مذاکرات هسته‌ای مسبوق به سابقه نبوده و باید توسط مراجع ذیربط این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

وی در ادامه به نامه کمیسیون امنیت ملی مجلس به وزارت امورخارجه مبنی بر معرفی یک نماینده برای حضور در مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و افزود: به دلیل اینکه بنده با رئیس مجلس به سفر رفته بودم، در جریان چنین نامه‌ای قرار ندارم، اما به دلیل اینکه طرح چنین موضوعی مسبوق به سابقه نبوده است، بنابراین چنین درخواستی باید در چارچوب تعامل بین قوا و سطوح عالیه نظام و به خصوص شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد.

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزیر امورخارجه در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع جدیدی است و تاکنون سابقه نداشته که یک نماینده مجلس چه در زمان دبیری آقای روحانی و چه در زمان دبیری آقای جلیلی در شورای عالی امنیت ملی و نه در دورههای مختلف مجلس در مذاکرات هستهای حضور داشته باشد. این پیشنهاد جدید است که علیالقاعده این تصمیمات را مسئولان عالی نظام باید در چارچوب نحوه تعامل بین قوا در این خصوص اتخاذ کنند.