به گزارشافکارنیوز،اولین انتصاب دولت یازدهم که ساعاتی پس از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور صورت گرفت، انتصاب محمد نهاوندیان به ریاست دفتر روحانی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری بود. از آن روز ۷۵ روز می‌گذرد و طی این مدت بیش از ۶۸۰ تغییر در مجموعه دستگاه‌های اجرایی کشور در سطوح مختلف مدیریتی رخ داده است.

در میان وزارتخانه‌ها، نفت با ۷۴، بهداشت و درمان با ۶۹، کشور با ۶۲ تغییر، بیشترین انتصاب‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و نهاد ریاست‌جمهوری با ۹۳ تغییر همچنان رکورددار است.

از نکات مهم تغییرات در این هفته، تغییر اعضای هیاتمدیره و مدیران عامل مناطق آزاد است که اکثریت آنها تغییر کردهاند، که اسامی برخی اعضای فعال ستادهای انتخاباتی دولت اعتدال، در میان هیاتمدیرهها دیده میشود.